Doprava

Autobusy číslo 200, 177, 144, 152, 102 stanice ČIMICKÝ HÁJ + pěšky cca 150 metrů. Nejbližší stanice metra je Kobylisy.

Ceny vstupného

Pro kompletní ceník bazénu se podívejte na stránky AC Šutka.

Základní vstupné

 • Dospělí 125 Kč / 60 + 20 min
 • Děti (do 15 let) 80 Kč / 60 + 20 min
 • Studenti 95 Kč / 60 + 20 min

Permanentky

 • od 1200 Kč

Parametry

Vnitřní bazén

 • Délka: 50 m
 • Počet drah: 8
 • Hloubka: 1,2m – 2,4 m
 • Teplota vody: cca 27°C
 • Provoz: celoroční
 • Čištění: UV + malé množství chlóru
 • Aquapark

Otevírací doba

Po - Pá06:00 - 22:00
So a Ne10:00 - 22:00

Adresa bazénu

Aquacentrum Šutka
Čimická 848/41
182 00 Praha 8
www.sutka.eu

Vytíženost

Nejvíce vytížené časy přes týden, kdy obvykle plave více lidí.

Ráno6:30 - 8:00
Večer17:00 - 20:00

Doporučení

 • Pro pohyb v bazénu používejte pantofle
 • Před vstupem do bazénu se osrpchujte a odličte
 • Noste plaveckou čepičku na dlouhé vlasy
Please install and activate the "Wp Google Map Plugin" or "Wp Google Maps" plugin to show the map.

Transport

Bus number 200, 177, 144, 152, 102 station ČIMICKÝ HÁJ + walk 150 metres. The closest metro station is [C] Kobylisy.

Entry fees

For full price list have a look at website AC Šutka.

Basic entrance fees

 • Adults 125 CZK / 60 + 20 min
 • Kids (up to 15 years) 80 CZK / 60 + 20 min
 • Students 95 CZK / 60 + 20 min

Season tickets

 • from 1200 CZK

Parametres

Inner pool

 • Lenght: 50 m
 • Number fo lanes: 8
 • Depth: 1,2m – 2,4 m
 • Water temperature: 28°C
 • In operation: all season
 • Cleaning: UV + small amount of chlorine
 • Aquapark

Opening hours

Mon - Fri06:00 - 22:00
Sat & Sun10:00 - 22:00

Adress of the pool

Aquacentrum Šutka
Čimická 848/41
182 00 Praha 8
www.sutka.eu

Peak times

The busiest times of the week when people usually swim.

Morning6:30 - 8:00
Evening17:00 - 20:00

Recommendations

 • Use slippers to move around the pool
 • Before going into the pool, remove makeup and have a shower
 • If you have long hair wear swimming cap
Please install and activate the "Wp Google Map Plugin" or "Wp Google Maps" plugin to show the map.